Zrušení daně z nabytí nemovitosti se komplikuje

V současné době projednává Parlament vládní návrh na ZRUŠENÍ DANĚ Z NABYTÍ NEMOVITÝCH VĚCÍ, a to se zpětným použitím pro vklady povolené katastrem nemovitostí od 1. 12. 2019.
Při včerejším zasedání 12. 8. 2020 Senát vrátil návrh Poslanecké sněmovně s pozměňovacími návrhy a definitivně bude potvrzen až v září. Důvodem pro vrácení zákona Senátem jsou legislativně-technické změny související se snížením max. částky odpočtu hypoték, na které verze schválená Poslaneckou sněmovnou 8. 7. 2020 nepamatovala.
Součástí návrhu schváleného Poslaneckou sněmovnou dne 8. 7. 2020 jsou také změny zákona o daních z příjmů:
– pro nemovitosti nabyté od 1. 1. 2021 prodloužení časového testu pro osvobození od daně z příjmů fyzických osob ze současných 5 na 10 let,
– pro hypotéky uzavřené od 1. 1. 2022 snížení max. odpočtu z 300 tis. Kč na 150 tis. Kč (podle původního vládního návrhu měl být tento odpočet pro hypotéky uzavřené od 1. 1. 2022 zcela zrušen).
Podle příslušného přechodného ustanovení, bude-li novela přijata, se daň nebude platit u převodů, kdy byl návrh na vklad povolen katastrálním úřadem v průběhu prosince 2019 a později.