Další služby

Založení společnosti od A do Z

Založení nové společnosti je v České republice považováno za časově i finančně náročný proces. Podnikatel kvůli nepřehlednosti právního řádu čelí mnoha administrativním, právním i finančním nástrahám. Podnikatelsky efektivní je proto využít služeb specialistů v oboru včetně servisu a poradenství od sepsání zakladatelské listiny až po úspěšné zapsání společnosti do rejstříku

Pro nově vzniklé společnosti umíme zprostředkovat:
–  tvorbu webových stránek
–  tvorbu vizitek
–  tvorbu propagačních materiálů
–  vedení účetnictví
–  daňové poradenství
–  právní poradenství

 

Organizace valné hromady

Zajistíme Vám veškeré záležitosti týkající se valné hromady, např. přítomnost notáře na řádné valné hromadě, sepsání zápisu z jednání valné hromady atd. Dle Vašich podkladů vypracujeme potřebné dokumenty. Zajistíme veškeré právní úkony související s valnou hromadou.

 

Administrativní servis

Mnoha našim klientům zajišťujeme administrativní služby v rozsahu dle jejich požadavků. Obvykle se jedná o zpracování firemní korespondence, pořizování zápisů z firemních jednání, přípravu obchodních dopisů a obchodních nabídek, tisk dokumentů, skenování dokumentů, podání avíza o přijaté poště. Rádi si však vyslechneme i jakékoli další požadavky.

 

Pořádání workshopu

Pořádáme tematické workshopy/semináře pro další sebevzdělávání a prohlubování znalostí.

 

Catering a společenské akce

Po individuální domluvě jsme schopni zajistit občerstvení při pořádání školení, seminářů, firemních porad atd. Po domluvě je také možné zajistit a zorganizovat i větší společenskou akci jako je např. golfový turnaj.