Další administrativní zátěž pro firmy využívající operativní leasing

Od 1. ledna příštího roku vstoupí v účinnost nová pravidla účetního vykazování leasingů (nájmů) podle nového standardu IFRS 16. Ten umožní lépe srovnávat ekonomickou kondici firem, jež užívají leasingu, s firmami, které mají veškerý užívaný majetek ve svém vlastnictví.

Majetek užívaný na základě operativního leasingu se bude nově uvádět v účetní rozvaze obdobně jako dosud vykazovaný takzvaný finanční leasing. Firmy sestavující své účetní výkazy dle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví tak bude možné snáze navzájem porovnávat, jelikož forma pořízení a užívání, tedy nájem nebo koupě, majetku již nebude zkreslovat ukazatele finanční analýzy. Nový standard ale přinese změny ve způsobu účtování, oceňování a prezentace informací o majetku.

Zdroj: www.businessinfo.cz