Rozšíření programu Expanze

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) a Českomoravská záruční a rozvojová banka (ČMZRB) se dohodly na rozšíření programu Expanze. Od poloviny ledna budou moci tento bezúročný investiční úvěr získat i podnikatelé z cestovního ruchu, dopravy, vzdělávání, kultury a dalších služeb. Banka po sedmi měsících od spuštění programu eviduje žádosti o úvěry v objemu přibližně 700 mil. Kč, což znamená projekty, jejichž celkové náklady jsou více než 1,5 mld. Kč. Očekává se, že úpravou podmínek programu by mohlo dojít k navýšení objemu těchto žádostí o několik desítek procent.

Program EXPANZE, který byl spuštěn 1. června 2017, nabízí malým a středním podnikatelům z mimopražských regionů bezúročné investiční úvěry až do výše 45 % způsobilých výdajů. Minimální výše tohoto úvěru byla od poloviny ledna 2018 snížena ze dvou na jeden milion korun. Horní hranice (45 mil. Kč) pak zůstává stejná.

Tyto zvýhodněné úvěry mají i nadále až sedmiletou splatnost s možností odkladu splátek jistiny až na 3,5 roku. A jejich zisk je podmíněn spolufinancováním projektu komerčním úvěrem v alespoň minimální výši 20 % způsobilých výdajů.

Zdroj: www.businessinfo.cz