Dvě pětiny vysokoškoláků upřednostňují po studiu podnikání

Z terénního šetření Hospodářské komory a Výzkumného ústavu pro podnikání a inovace vyplývá, že 40% vysokoškoláků upřednostňuje po studiu podnikání. Pro dotazované studenty není hlavním důvodem finanční příjem, ale flexibilita a možnost seberealizace. Mezi nevýhody zařadili riziko neúspěchu, vyšší míru nejistoty a méně volného času.

Překážkou pro ty, kteří chtějí v budoucnu podnikat je nedostatek finančních prostředků, obava z neúspěchu nebo legislativních požadavků.

Hospodářská komora začínajícím podnikatelům začala pomáhat. V současnosti realizuje mezinárodní projekt zaměřený na podporu start-upů. V rámci projektu organizuje pro studenty šestiměsíční školení pod vedením zkušených lektorů s praxí, které probíhá v play parku Brno (celkem 7 play-parků v Evropě). Cílem je podpořit mladé a začínající podnikatele s chytrým nápadem.

Zdroj: Hospodářská komora ČR