Účetní a daňové poradenství

Chcete, aby se o Vaše účetnictví postarali profesionálové?

Vedení účetnictví a zpracování mezd jsou činnosti, které musí plnit každá firmy bez ohledu na to, zda je malá nebo velká. Všechny firmy se ale raději věnují vlastní výrobě než režijním povinnostem. Naše společnost úzce spolupracuje se společností HV Accounting Czech s.r.o., kterou zastupují zkušení účetní a prvotřídní daňoví poradci, ti se Vám postarají o outsourcing vedení účetnictví. Kromě komplexního řešení účetnictví, daňové a mzdové problematiky našim klientům nabízíme péči a individuální přístup k jejich požadavkům a potřebám.

Cílem naší práce je především dlouhodobá spokojenost klientů. Ke každému klientovi preferujeme aktivní individuální přístup, vycházející z jeho požadavků.

HV Accounting Czech nabízí :

  • účetní poradenství
  • vedení účetnictví
  • daňové poradenství
  • ekonomické konzultace
  • zpracování personální a mzdové agendy
  • zpracování daňového přiznání k dani z příjmů včetně přehledů pro ZP a OSSZ
  • zpracování daňového přiznání k DPH včetně souhrnných hlášení
  • zpracování předaných  dokladů a vedení knih a evidencí
  • zastupování na úřadech
  • příprava podkladů ke kontrole

Více najdete na webu www.hvaccz.cz