České firmy zvyšovaly nerozdělený zisk a snižovaly celkovou zadluženost

Celková likvidita se u sledovaných firem v období roku 2011 – 2014 zvyšovala. Od roku 2013 se snižuje i jejich celková zadluženost. České společnosti zvýšily mezi lety 2011 a 2014 hodnotu nerozděleného zisku o 27 % na celkových 622 miliard korun. Firmy také snížily své zadlužení. Nejlépe se dařilo společnostem v odvětví zpracovatelského průmyslu.